Kontakt

Toto webové sídlo www.durkovce.sk spravuje Obec Ďurkovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďurkovce

Adresa:
Obecný úrad Ďurkovce
Ďurkovce 76
991 27 Kamenné Kosihy

IČO: 00 647 608

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Novohradský
Počet obyvateľov: 136
Rozloha: 493 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1262

Všeobecné informácie: info@durkovce.sk
Podateľňa: podatelna@durkovce.sk
Starosta: Eva Egryová,  e-mail: starosta@durkovce.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@durkovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 488 41 12
Fax.: XXX / XXX XX XX
E-mail: sekretariat@durkovce.sk

Kompetencie:
Obec Ďurkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ďurkovce je zriadený vo Vinici (kontakt na stavebný úrad - 047/48 91 460)

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00 - 14:00
Utorok 08:00 - 14:00
Streda 08:00 - 14:00
Štvrtok 08:00 - 14:00
Piatok 08:00 - 14:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód