Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ďurkovce
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy

Telefón: +047 / 488 41 12
E-mail: obec.durkovce@gmail.com

Starosta: Eva Egryová

Zástupca: Terézia Maulíková

Poslanci OZ:

Terézia Maulíková
Nikola Zolnayová
Miriama Eliašová
Peter Koryťák

Kontrolór: Ing. Anna Príbeliová