Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ďurkovce
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy

Telefón: +047 / 488 41 12
E-mail: obec.durkovce@gmail.com

Starosta: Eva Egryová

Zástupca: Monika Koryťáková

Poslanci OZ:

Žofia Danková
Štefan Egry
Peter Fábry
Terézia Maulíková

Kontrolór: Ing. Anna Príbeliová