Súčasnosť

Základné údaje

Rozloha obce:

494 ha
Počet obyvateľov k 1.1.2015:    138
dospelí: 122
deti: 16
Národnostné zloženie:
slovenská národnosť - 36 %
maďarská národnosť - 64 %
Priemerný vek:
42 rokov
Počet súpisných čísiel domov:
105
Najbližšie mestá:
- Veľký Krtíš 26 km
- Šahy 27 km
Najbližšie zdravotné stredisko:
Vinica
Najbližšia nemocnica s poliklinikou:
Veľký Krtíš
Základné školy:
Širakov 1.- 4. ročník – vyučovací jazyk slovenský
Čebovce 1. – 9. ročník – vyučovací jazyk slovenský aj maďarský
Vinica 1. – 9. ročník – vyučovací jazyk maďarský
Stredné školy:
Veľký Krtíš, Lučenec, Šahy, Zvolen, Banská Bystrica