SlovenskýMagyarEnglish

A település jelene

 • Rozloha obce: 494 ha
 • Počet obyvateľov k 1.1.2022: 120
 • Dospelí: 105
 • Deti: 15
 • Národnostné zloženie:
  • slovenská národnosť - 36 %
  • maďarská národnosť - 64 %
 • Priemerný vek: 42 rokov
 • Počet súpisných čísiel domov: 105
 • Najbližšie mestá:
  • Veľký Krtíš 26 km
  • Šahy 27 km
 • Najbližšie zdravotné stredisko: Vinica
 • Najbližšia nemocnica s poliklinikou: Veľký Krtíš
 • Základné školy:
  • Širakov 1.- 4. ročník – vyučovací jazyk slovenský
  • Čebovce 1. – 9. ročník – vyučovací jazyk slovenský aj maďarský
  • Vinica 1. – 9. ročník – vyučovací jazyk maďarský
  • Hrušov 1 - 9
  • Nenince 1 - 9
 • Stredné školy:
  • Veľký Krtíš, Lučenec, Šahy, Zvolen, Banská Bystrica