Aktuality

Úradná tabuľa

História

Ďurkovce ležia v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny na juhovýchodnom úpätí Krupinskej planiny. Obec sa rozprestiera po obidvoch stranách Ďurkovského potoka. Obec sa spomína v roku 1262 ako Obec Gyurky, neskôr v roku 1351 ako Gyiork.