Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška Prerokovanie návrhu Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020 04.05.2022
Wifi pre teba - žiadosť o NFP a manažment - 24.03.2022
Záverečný účet obce Ďurkovce za rok 2020 - 23.11.2020
Zmluva o zhodnotení odpadu v kompostárni bioodpadu - 27.12.2021
Zmluva ASEKOL o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov - 27.12.2021
Generované portálom Uradne.sk