Kontakty

Toto webové sídlo www.durkovce.sk spravuje Obec Ďurkovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ďurkovce 

Adresa:
Obecný úrad Ďurkovce 
Ďurkovce 76
991 27 Kamenné Kosihy

IČO: 00647608

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Novohradský
Počet obyvateľov: 128
Rozloha: 493 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1262

Podateľňa: podatelna@durkovce.sk
Starosta: starosta@durkovce.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 488 41 12

E-mail: podatelna@durkovce.sk

Kompetencie:
Obec Ďurkovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ďurkovce je zriadený v: na poschodí budovy Obecného úradu vo Vinici

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk