Ostatné dokumenty

Dokumenty na zverejnenie

Komunitný plán

Plán hospodárskeho rozvoja obce

Rokovací poriadok

    Rozpočet

    Záverečný účet obce

    Štatút obce