SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Plasty
  18. APR 2024
  Štvrtok
 • Kov
  18. APR 2024
  Štvrtok
 • Nebezpečný odpad
  23. APR 2024
  Utorok
 • Komunál
  29. APR 2024
  Pondelok
ĎURKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC ĎURKOVCE

Ďurkovce ležia v plytkej dolinke Ipeľskej kotliny na juhovýchodnom úpätí Krupinskej planiny. Obec sa rozprestiera po obidvoch stranách Ďurkovského potoka. Obec sa spomína v roku 1262 ako Obec Gyurky, neskôr v roku 1351 ako Gyiork. Do 19. storočia bola zemianskou obcou rodiny Gyürkiovcov, neskôr patrila Telekiovcom a Majthényiovcom. V 16. storočí ju úplne zničili Turci. V obci bola po roku 1945 zriadená škola s vyučovacím jazykom slovenským, neskôr aj s maďarským vyučovacím jazykom. V roku 1976 bola škola zrušená. Kostol v obci nikdy nebol. Do roku 1990 sa používala iba drevená zvonica. Až v r. 1991 bola postavená nová zvonica. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Poľnohospodársky ráz si obec zachovala podnes.