Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Ďurkovce
Ďurkovce 76, 991 27 Kamenné Kosihy

+421 47 488 41 12
obec.durkovce@gmail.com

Starosta: Eva Egryová

Zástupca: Terézia Maulíková

Poslanci OZ:

  • Terézia Maulíková
  • Nikola Zolnayová
  • Miriama Eliašová
  • Peter Koryťák

Kontrolór: Ing. Anna Príbeliová