SlovenskýMagyarEnglish

Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva

OBEC ĎURKOVCE, Ďurkovce č. 76

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. februára 2024

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkovciach podľa § 166 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 08 c) /2023 zo dňa 16.07.2023 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ďurkovciach bude mať celkom 4 poslancov, a bude sa voliť 1 poslanec v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Ďurkovciach 15.11.2023

Nikola Zolnay

Starostka obceZoznam volieb: