Oznámenie o zverejnený počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

OBEC ĎURKOVCE, Ďurkovce č. 76

Oznámenie

o zverejnený počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Ďurkovce zastúpená starostkou obce Nikola Zolnay, zverejňuje počet obyvateľov ku dňu 11.11.2023 kedy boli voľby do NR SR vyhlásené, že obec Ďurkovce má 126 obyvateľov.

V Ďurkovciach  15.11.2023 

Nikola Zolnay

Starostka obceZoznam volieb:

1 2 >